ถ่าย vdo นายร้อย ตร.สามพรานรุ่น 70
ถ่าย vdo นายร้อย ตร.สามพรานรุ่น 70