กรุณารอสักครู่
ถ่ายวีดีโอ งานพิธีเปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา