ถ่ายภาพรับปริญญานิด้า


IMG_0024_resize IMG_0061_resize IMG_0072_resize IMG_0074_resize IMG_0095_resize IMG_0099_resize IMG_0110_resize IMG_0112_resize IMG_0131_resize IMG_0132_resize IMG_0137_resize IMG_0139_resize IMG_0154_resize IMG_0155_resize IMG_0163_resize IMG_0174_resize IMG_0181_resize IMG_0186_resize IMG_0188_resize IMG_0191_resize IMG_0193_resize IMG_0194_resize IMG_0208_resize IMG_0210_resize IMG_0213_resize IMG_0214_resize IMG_0218_resize IMG_0231_resize IMG_0236_resize IMG_0250_resize IMG_0252_resize IMG_0260_resize IMG_0261_resize IMG_0289_resize IMG_0306_resize IMG_0312_resize IMG_0320_resize IMG_0328_resize IMG_0343_resize IMG_0349_resize IMG_0350_resize IMG_0357_resize IMG_0376_resize IMG_0382_resize IMG_0383_resize IMG_0387_resize IMG_0393_resize IMG_0408_resize IMG_0425_resize IMG_0434_resize IMG_0439_resize IMG_0443_resize IMG_0445_resize IMG_0446_resize IMG_0448_resize IMG_0449_resize IMG_0451_resize IMG_0454_resize IMG_9891_resize IMG_9892_resize IMG_9896_resize IMG_9897_resize IMG_9898_resize IMG_9902_resize IMG_9906_resize IMG_9918_resize IMG_9919_resize IMG_9920_resize IMG_9923_resize IMG_9924_resize IMG_9928_resize IMG_9931_resize IMG_9937_resize IMG_9949_resize IMG_9986_resize